Over Qlaer

Zonder twijfel wordt een merk verstevigd door een prachtige huisstijl met bijpassend drukwerk, een website en sociale media, maar het is een uitdaging dit te verwezenlijken.

Qlaer = klaar (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 helder; = doorschijnend
2 duidelijk: klare taal

Maatwerk

Qlaer ontwerpt logo’s, bouwt websites en webshops en helpt bij het inrichten en onderhouden van kanalen op de sociale media. Ambachtelijk, met zorg en kwaliteit toegespitst op de specifieke klant.

Contact

Qlaer is de naam waaronder Rob Homan opereert. Geïnteresseerd? Stuur een bericht per e-mail, LinkedIn of Twitter.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70373671. Qlaer is een beschermd merk, ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.